Informace o nás

Zhong Yuan Qigong Česká republika, (zkratka ZYQ ČR) je spolkem podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Spolek byl založen pro podporu a propagaci umění Zhong Yuan Qigong, jakožto nenáboženského a apolitického systému a především metody rozvoje, zdraví a harmonického života. Mezi cíle spolku patří mimo jiné i péče o dobré jméno školy Zhong Yuan Qigong a qigongu obecně. Spolek byl registrován původně jako občanské sdružení na Ministerstvu vnitra dne 31.5.2012, pod č.j. VS/1-1/89047/12-R, po nabytí účinnosti zák. č. 89/2012 Sb. se sdružení stalo spolkem ve smyslu nového občanského zákoníku.

Stanovy ZYQ ČR.pdf (195,5 kB)

 

Členem ZYQ ČR se můžete stát i vy a využít tak slev a dalších členských výhod.

Pro získání členství stačí vyplnit a odeslat zde uvedenou PŘIHLÁŠKU a uhradit členský poplatek 300 Kč/kalendářní rok na číslo účtu u Fio banky, a.s.: 2700294328/2010.  Variabilní symbol pro členský poplatek na rok 2018: 00002018.

NEZAPOMEŇTE UVÉST SVÉ JMÉNO VE ZPRÁVĚ PRO PŘÍJEMCE.

U přihlášky jsou uvedeny i bližší informace o členství, případně si o informace napište na mail@zyq-cr.cz.  
 

ZYQ ČR v České republice navazuje na činnost Slovenské asociácie Čung-jüan čchi-kungu (zkratka SAČČ) a pozdější Slovenské a české asociácie ZHONG YUAN QIGONG (zkratka SAČ ZYQ).

 

 

Představitelé ZYQ ČR

 

Bc. Petr Kochlík

Předseda a statutární zástupce ZYQ ČR.

Instruktor ZY Qigong z Prahy. Qigongu se věnuje od roku 1995, ZY Qigong od roku 2002. Absolvoval kurzy I.- IV. stupně ZY Qigong a kurzy Image Medicine. Je instruktorem ZY Qigong od roku 2007. Od roku 2012 má právo vyučovat I., II. a III. stupeň. Je osobním žákem Mistra Xu Mingtang. Absolvoval několik retreatů s Mistrem, včetně dvou několikatýdenních v Číně (Shaolin 2009 a 2010). Znalosti qigongu využívá mj. i na pražské klinice čínské medicíny Inspirita. Více na www.zy-qigong.cz.

 

Petr Syblík

Člen rady ZYQ ČR.

Odborník na finanční otázky, opora spolku. Praktikující qigong, skvělý vytrvalostní běžec a člověk.

 

Alena Knapová, MBA

Členka rady ZYQ ČR.

Profesionální terapeutka Image Medicine z Mnichovic. Provozuje první kliniku Image Medicine v ČR. Absolvovala I. - IV. kurz ZY Qigong, absolvovala výuku Image Medicine v pekingském institutu Kundawell a program pro zvýšení kvalifikace terapeuta Image Medicine v Pekingu,  je osobní žačkou Mistra Xu Mingtang. Více na www.cchi.cz.

 

 

 

Poděkování

Děkujeme všem, kteří nás podpořili v roce 2015!