Skip to content

Terapie

Terapie

Image medicine

Image Medicine (IM), či celým názvem Chinese Image Medicine (CIM), je specifickou částí Tradiční Čínské medicíny (TČM).
V českém překladu bychom mohli hovořit o Medicíně obrazy mysli, popř. o Terapii obrazy mysli.

Image Medicine je moderní název specifické terapie používaný čínským Mistrem Xu Mingtang, který tuto dávnou metodu nejen znovu objevil, ale také ji dále rozvíjí. Jde o starou čínskou medicínu, která byla používána již v dávných dobách zázračným lékařem Bien Que, který je dnes považován v Číně za svatého, ale později byla z různých kulturně historických důvodů pozapomenuta. Ve světě je tak mnohem známější její mladší sestra, tzv. Tradiční čínská medicína, která používá k léčení byliny, akupunkturní jehly, moxy, stravu a cvičení. Image Medicine, jejíž název lze přeložit nejspíše jako Léčení obrazy mysli, má stejné, ba i vyšší cíle - nalézt příčinu zdravotních potíží a uzdravit člověka jako celek. Léčení obrazy mysli k tomu však používá jiné prostředky a metody. Přes určitou jemnost a neinvazivnost Léčení obrazy mysli, jde o terapii velmi účinnou a úspěšnou a to v řadě případů i u potíží chronických, u nichž tzv. západní medicína nezná příčinu potíží, ani způsob léčby.

Image Medicine je založena na několika základních principech. Základní podstata metody spočívá v tom, že každá odchylka od normy určitého organizmu vyvolává změnu "obrazu", který je image terapeut schopen vnímat, vidět. Když image terapeut změní tento obraz ve své mysli, vědomí, dojde také ke změně obrazu v daném organizmu a tím k návratu do normálního stavu, k jeho správnému fungování.

Video o rozvoji image medicine

Přehrajte si stručné video o rozvoji terapie Image Medicine.

TERAPEUTI

ZY Qigong jsou oprávněni vyučovat pouze instruktoři, kteří jsou vyškoleni osobně Mistrem Xu Mingtang. Je vyžadována vlastní několikaletá praxe ZY Qigong, absolvování kurzů ZY Qigong minimálně I-III. stupně, absolvování speciálního kurzu pro instruktory a konečně získání oprávnění (certifikátu) opravňujícího k výuce na dobu tří let. Platnost certifikátu je tedy třeba za stanovených podmínek obnovovat.

TERAPEUTI

ZY Qigong jsou oprávněni vyučovat pouze instruktoři, kteří jsou vyškoleni osobně Mistrem Xu Mingtang. Je vyžadována vlastní několikaletá praxe ZY Qigong, absolvování kurzů ZY Qigong minimálně I-III. stupně, absolvování speciálního kurzu pro instruktory a konečně získání oprávnění (certifikátu) opravňujícího k výuce na dobu tří let. Platnost certifikátu je tedy třeba za stanovených podmínek obnovovat.

TERAPEUTI

ZY Qigong jsou oprávněni vyučovat pouze instruktoři, kteří jsou vyškoleni osobně Mistrem Xu Mingtang. Je vyžadována vlastní několikaletá praxe ZY Qigong, absolvování kurzů ZY Qigong minimálně I-III. stupně, absolvování speciálního kurzu pro instruktory a konečně získání oprávnění (certifikátu) opravňujícího k výuce na dobu tří let. Platnost certifikátu je tedy třeba za stanovených podmínek obnovovat.

Hlavní metodou diagnostiky je diagnostika pomocí obrazů mysli.

Tedy schopnost image terapeuta vidět stav organizmu a to na různých úrovních jako např. na úrovni fyzického těla, energie a duše. Obraz (image), který zde máme na mysli, je výsledkem smyslového vnímání. Nejde však o obraz vnějšího světa viděný s pomocí našich dvou očí, ale o obraz vnímaný pomocí tzv. třetího oka. S pomocí našich dvou očí můžeme vidět například povrch těla, jeho tvar, velikost, světlo, barvu. S pomocí třetího oka lze vidět i to, co je uvnitř - opět tvar, velikost, světlo, barvu atd. Jde o schopnost, kterou se lze naučit a rozvíjet ji. Schopnost vidět obrazy "zrakem mysli" je, pro mnoho lidí překvapivě, objektivní - různí terapeuti vidí na stejném místě stejný obraz.

Hlavní metodou terapie je změna obrazu (v) mysli terapeuta,

Image Medicine používá více různorodých metod. Image Medicine charakterizuje také to, že je založena na modelu života, podle něhož se člověk, skládá ze tří částí: fyzického těla, energie a duše. Tato koncepce umožňuje hledat příčiny potíží a jejich řešení velmi komplexně. Image Medicine proto může pomoci i v případech, kdy je příčina potíží mimo zorné pole jiných metod, které zkoumají například pouze úroveň fyzického těla.

Model života podle qigong