Skip to content

Cvičení

Cvičení

JEDNODUCHÁ VĚDA O ŽIVOTĚ

o čem pojednává cvičení qigong?

Qigong (v české transkripci "čchi-kung") je prastaré čínské umění. Výraz qigong se nejčasteji překládá jako "práce s energií". Uvádí se, že qigong byl v různých podobách praktikován už před pěti, či dokonce sedmi tisíci lety. Jedná se cvičení, které slouží k celkovému, harmonickému rozvoji člověka, tedy rozvoje těla, energie i ducha. Existuje více druhů a pojetí qigongu - qigong sloužící k zachování zdraví, či léčení nemocí, qigong využívaný v bojových uměních, qigong sloužící k získání dlouhověkosti, moudrosti, či osvícení.

JEDNODUCHÁ VĚDA O ŽIVOTĚ

JEDNODUCHÁ VĚDA O ŽIVOTĚ

V čem spočívá cvičení?

Zhong yuan qigong (v české transkripci "Čung-jüan čchi-kung") patří mezi nejstarší školy qigongu a jedná se o velmi komplexní systém cviků i filozofie. Qigong vyučovaný ve škole Zhong yuan qigong patří mezi tzv. vnitřní styly. Esencí cviků tedy není jen provádění určitých vnějších pohybů, ale především vnitřní práce, tedy vědomá práce s energií a s myslí. Mnoho pokročilých cviků školy Zhong yuan qigong je proto prováděno zcela bez vnějšího pohybu, což se nezasvěcenému západnímu člověku může zdát zvláštní, ale právě tyto cviky patří mezi nejúčinnější a nejcennější. Z mnoha důvodů byly do relativně nedávné doby tyto a podobné cviky zcela nebo zčásti utajované. Mistr Xu Mingtang, hlavní představitel školy, stručně shrnul "co je to Zhong yuan qigong" takto: "Zhong yuan qigong je jednoduchá věda o životě...".

V čem spočívá cvičení?

Zhong yuan qigong (v české transkripci "Čung-jüan čchi-kung") patří mezi nejstarší školy qigongu a jedná se o velmi komplexní systém cviků i filozofie. Qigong vyučovaný ve škole Zhong yuan qigong patří mezi tzv. vnitřní styly. Esencí cviků tedy není jen provádění určitých vnějších pohybů, ale především vnitřní práce, tedy vědomá práce s energií a s myslí. Mnoho pokročilých cviků školy Zhong yuan qigong je proto prováděno zcela bez vnějšího pohybu, což se nezasvěcenému západnímu člověku může zdát zvláštní, ale právě tyto cviky patří mezi nejúčinnější a nejcennější. Z mnoha důvodů byly do relativně nedávné doby tyto a podobné cviky zcela nebo zčásti utajované. Mistr Xu Mingtang, hlavní představitel školy, stručně shrnul "co je to Zhong yuan qigong" takto: "Zhong yuan qigong je jednoduchá věda o životě...".

V čem spočívá cvičení?

Zhong yuan qigong (v české transkripci "Čung-jüan čchi-kung") patří mezi nejstarší školy qigongu a jedná se o velmi komplexní systém cviků i filozofie. Qigong vyučovaný ve škole Zhong yuan qigong patří mezi tzv. vnitřní styly. Esencí cviků tedy není jen provádění určitých vnějších pohybů, ale především vnitřní práce, tedy vědomá práce s energií a s myslí. Mnoho pokročilých cviků školy Zhong yuan qigong je proto prováděno zcela bez vnějšího pohybu, což se nezasvěcenému západnímu člověku může zdát zvláštní, ale právě tyto cviky patří mezi nejúčinnější a nejcennější. Z mnoha důvodů byly do relativně nedávné doby tyto a podobné cviky zcela nebo zčásti utajované. Mistr Xu Mingtang, hlavní představitel školy, stručně shrnul "co je to Zhong yuan qigong" takto: "Zhong yuan qigong je jednoduchá věda o životě...".

Kdo může vyučovat ZYQ?

ZY Qigong jsou oprávněni vyučovat pouze instruktoři, kteří jsou vyškoleni osobně Mistrem Xu Mingtang. Je vyžadována vlastní několikaletá praxe ZY Qigong, absolvování kurzů ZY Qigong minimálně I-III. stupně, absolvování speciálního kurzu pro instruktory a konečně získání oprávnění (certifikátu) opravňujícího k výuce na dobu tří let. Platnost certifikátu je tedy třeba za stanovených podmínek obnovovat. Jelikož ZY Qigong patří mezi vyšší úrovně qigongu doporučujeme všem zájemcům, aby absolvovali kurz pouze u kvalifikovaných, zkušených instruktorů. Vedení kurzů bez znalostí hlubších principů výuky, které předává Mistr Xu Mingtang pouze instruktorům, nemusí cvičícím přinést požadovaný kladný účinek a poškozuje dobré jméno školy a qigongu obecně. U všech instruktorů, kteří jsou členy našeho spolku a jsou uvedeni na těchto stránkách můžeme garantovat, že jsou oprávněni vyučovat ZY Qigong. Cílem spolku je také dbát na co nejvyšší úroveň výuky, podle požadavků Mistra Xu Mingtang.

Kdo může vyučovat ZYQ?

ZY Qigong jsou oprávněni vyučovat pouze instruktoři, kteří jsou vyškoleni osobně Mistrem Xu Mingtang. Je vyžadována vlastní několikaletá praxe ZY Qigong, absolvování kurzů ZY Qigong minimálně I-III. stupně, absolvování speciálního kurzu pro instruktory a konečně získání oprávnění (certifikátu) opravňujícího k výuce na dobu tří let. Platnost certifikátu je tedy třeba za stanovených podmínek obnovovat. Jelikož ZY Qigong patří mezi vyšší úrovně qigongu doporučujeme všem zájemcům, aby absolvovali kurz pouze u kvalifikovaných, zkušených instruktorů. Vedení kurzů bez znalostí hlubších principů výuky, které předává Mistr Xu Mingtang pouze instruktorům, nemusí cvičícím přinést požadovaný kladný účinek a poškozuje dobré jméno školy a qigongu obecně. U všech instruktorů, kteří jsou členy našeho spolku a jsou uvedeni na těchto stránkách můžeme garantovat, že jsou oprávněni vyučovat ZY Qigong. Cílem spolku je také dbát na co nejvyšší úroveň výuky, podle požadavků Mistra Xu Mingtang.

Kdo může vyučovat ZYQ?

ZY Qigong jsou oprávněni vyučovat pouze instruktoři, kteří jsou vyškoleni osobně Mistrem Xu Mingtang. Je vyžadována vlastní několikaletá praxe ZY Qigong, absolvování kurzů ZY Qigong minimálně I-III. stupně, absolvování speciálního kurzu pro instruktory a konečně získání oprávnění (certifikátu) opravňujícího k výuce na dobu tří let. Platnost certifikátu je tedy třeba za stanovených podmínek obnovovat. Jelikož ZY Qigong patří mezi vyšší úrovně qigongu doporučujeme všem zájemcům, aby absolvovali kurz pouze u kvalifikovaných, zkušených instruktorů. Vedení kurzů bez znalostí hlubších principů výuky, které předává Mistr Xu Mingtang pouze instruktorům, nemusí cvičícím přinést požadovaný kladný účinek a poškozuje dobré jméno školy a qigongu obecně. U všech instruktorů, kteří jsou členy našeho spolku a jsou uvedeni na těchto stránkách můžeme garantovat, že jsou oprávněni vyučovat ZY Qigong. Cílem spolku je také dbát na co nejvyšší úroveň výuky, podle požadavků Mistra Xu Mingtang.

zyq-cr-petr-kochlik
zyq-cr-martin-kral
zyq-cr-monika-kunovska
zyq-cr-martin-kadlec

Poznejte naše instruktory

zyq-cr-petr-kochlik
zyq-cr-alena-knapkova
zyq-cr-monika-kunovska
zyq-cr-martin-kadlec

Poznejte naše instruktory

KOntaktujte nás

Máte dotaz, na který jste nenašli odpověď na našem webu? Nevadí. Ozvěte se nám, rádi Vám odpovíme.

KOntaktujte nás

Máte dotaz, na který jste nenašli odpověď na našem webu? Nevadí. Ozvěte se nám, rádi Vám odpovíme.
Mobil
Adresa
E-mail