Kdo může vyučovat ZYQ

ZY Qigong jsou oprávněni vyučovat pouze instruktoři, kteří jsou vyškoleni osobně Mistrem Xu Mingtang. Je vyžadována vlastní několikaletá praxe ZY Qigong, absolvování kurzů ZY Qigong minimálně I-III. stupně, absolvování speciálního kurzu pro instruktory a konečně získání oprávnění (certifikátu) opravňujícího k výuce na dobu tří let. Platnost certifikátu je tedy třeba za stanovených podmínek obnovovat. Jelikož ZY Qigong patří mezi vyšší úrovně qigongu doporučujeme všem zájemcům, aby absolvovali kurz pouze u kvalifikovaných, zkušených instruktorů. Vedení kurzů bez znalostí hlubších principů výuky, které předává Mistr Xu Mingtang pouze instruktorům, nemusí cvičícím přinést požadovaný kladný účinek a poškozuje dobré jméno školy a qigongu obecně. U všech instruktorů, kteří jsou členy našeho spolku a jsou uvedeni na těchto stránkách můžeme garantovat, že jsou oprávněni vyučovat ZY Qigong. Cílem spolku je také dbát na co nejvyšší úroveň výuky, podle požadavků Mistra Xu Mingtang.

 

Instruktoři

 

Alena Knapová

Instruktorka ZY Qigong a terapeutka Image Medicine/Tradiční činské mediciny, žijící v Praze (Praha-Východ Mnichovice).

Osobní žák mista Xu Mingtang

Absolvované kurzy ZY Qigong:

1. stupeň 2005

2. stupeň 2007

3. stupeň 2007

4.stupeň 2009

Od roku 2013 oprávnění vyučovat ZY Qigong.

 

Terapeutka IMAGE MEDICINE:

* Základní kurz Image medicine (hobby) Bratislava - 2009

* IMAGE MEDICINE Kundawell medicine institut Peking (profi) - 2010

* IMAGE MEDICINE – navýšení kvalifikace Kundawell medicne institut (profi) 2012

* Dosažené vzdělání v Image medicine IV.stupeň 2012

Web: www.cchi.cz nebo www.cchi-kung.info

Mail:    cchi@email.cz  

Tel.: 777 301 601

 

Bc. Petr Kochlík

Věnuje se qigongu od roku 1995, ZY Qigong od roku 2002. Absolvoval I. - IV. stupeň ZY Qigong (některé opakovaně), kurzy Image Medicine -  2009 Bratislava, 2012 Budapešť, 2015 Bratislava, je absolventem Beijing Medical Research Kundawell Institute - výuka Image Medicine (ročník 2016/2017) a několik retreatů s Mistrem Xu Mingtang v zahraničí, mimo jiné dvakrát několikatýdenní intenzivní výuku v Číně (Shaolin) v letech 2009 a 2010. Od roku 2007 je osobním žákem Mistra Xu Mingtang. Od roku 2012 je předsedou ZYQ ČR. Pořádá kurzy ZY Qigong a spolupracuje s klinikou čínské medicíny InspiritaVíce zde: https://www.zy-qigong.cz/o-mne/

I. stupeň oprávněn vyučovat od roku 2007

II. stupeň oprávněn vyučovat od roku 2009

III. stupeň oprávněn vyučovat od roku 2012, prodloužený certifikát III.st.

Web: www.zy-qigong.cz

Mail: zy-qigong@email.cz

Tel.: +420 728 694 999

 

Monika Kunovská

Instruktorka 1. stupně ZY Qigong z Prahy. Absolventka kurzů I.-IV. stupně ZY Qigong a kurzů Image Medicine. Absolvovala několik retreatů s Mistrem Xu Mingtang a Tamarou Martynovovou. Díky pravidelnému cvičení přešla v r. 2015 na pránickou stravu. Práci s energií využívá i při osobních konzultacích s klienty. Více na www.pranickastrava.cz.

 

Martin Kadlec

Instruktor 1. stupně ZY Qigong. Absolvent I., II., III. a IV. stupně ZY Qigong, několika retreatů a základního kurzu Image Medicine. Člen Spolku ZY Qigong ČR. Cvičení ZY Qigong se věnuje od roku 2016. Pořádá pravidelná klubová cvičení ZY Qigong v České Lípě. Možnost individuální výuky v angličtině.
E-mail: ZY.QIGONG.CL@gmail.com

Web: www.cchikung-cviceni.cz

 

 

Martin Král

Instruktor 1. stupně ZY Qigong. Certifikát zde. Absolvent I., II., III. a IV. stupně ZY Qigong, několika retreatů a základního  semináře Image Medicine s Olgou Smirnovovou. Člen Spolku ZY Qigong ČR. Cvičení ZY Qigong se věnuji od roku 2016. Alternace pravidelných klubových cvičeních ZY Qigong v Praze spolu s Monikou Kunovskou. Možnost pravidelných cvičení ve Veltrusích.

Ke cvičení ZYQ mě přivedli zdravotní problémy, se kterými si západní medicína nedokázala poradit. Měl jsem dlouholetou alergii na jarní stromy. Později jsem zjistil, že mám špatnou imunitu. Největší účinek měl cvik velký strom.  Postupně jsem vyřazoval léky, až jsem je přestal brát úplně:

E-mail: zy.qigong.veltrusy@gmail.com

 

 
 

Nataliia Vorobey

Instruktorka prního stupně ZY Qigong žijící v Praze. Vyučuje v angličtině a ruštině.

Tel.: +420773455887

Mail: nataliia.sparrow@gmail.com