Kdo může vyučovat ZYQ

ZY Qigong jsou oprávněni vyučovat pouze instruktoři, kteří jsou vyškoleni osobně Mistrem Xu Mingtang. Je vyžadována vlastní několikaletá praxe ZY Qigong, absolvování kurzů ZY Qigong minimálně I-III. stupně, absolvování speciálního kurzu pro instruktory a konečně získání oprávnění (certifikátu) opravňujícího k výuce na dobu tří let. Platnost certifikátu je tedy třeba za stanovených podmínek obnovovat. Jelikož ZY Qigong patří mezi vyšší úrovně qigongu doporučujeme všem zájemcům, aby absolvovali kurz pouze u kvalifikovaných, zkušených instruktorů. Vedení kurzů bez znalostí hlubších principů výuky, které předává Mistr Xu Mingtang pouze instruktorům, nemusí cvičícím přinést požadovaný kladný účinek a poškozuje dobré jméno školy a qigongu obecně. U všech instruktorů, kteří jsou členy našeho spolku a jsou uvedeni na těchto stránkách můžeme garantovat, že jsou oprávněni vyučovat ZY Qigong. Cílem spolku je také dbát na co nejvyšší úroveň výuky, podle požadavků Mistra Xu Mingtang.

 

Instruktoři

 

Alena Knapová

Instruktorka ZY Qigong a terapeutka Image Medicine/Tradiční činské mediciny, žijící v Praze (Praha-Východ Mnichovice).

Osobní žák mista Xu Mingtang

Absolvované kurzy ZY Qigong:

1. stupeň 2005

2. stupeň 2007

3. stupeň 2007

4.stupeň 2009

Od roku 2013 oprávnění vyučovat ZY Qigong.

 

Terapeutka IMAGE MEDICINE:

* Základní kurz Image medicine (hobby) Bratislava - 2009

* IMAGE MEDICINE Kundawell medicine institut Peking (profi) - 2010

* IMAGE MEDICINE – navýšení kvalifikace Kundawell medicne institut (profi) 2012

* Dosažené vzdělání v Image medicine IV.stupeň 2012

Web: www.cchi.cz nebo www.cchi-kung.info

Mail:    cchi@email.cz  

Tel.: 777 301 601

 

Bc. Petr Kochlík

Věnuje se qigongu od roku 1995, ZY Qigong od roku 2002. Absolvoval I. - IV. stupeň ZY Qigong (některé opakovaně), kurzy Image Medicine (2009 Bratislava, 2012 Budapešť, 2015 Bratislava), a několik retreatů s Mistrem Xu Mingtang v zahraničí, mimo jiné dvakrát několikatýdenní intenzivní výuku v Číně (Shaolin) v letech 2009 a 2010. Od roku 2007 je osobním žákem Mistra Xu Mingtang. Od roku 2012 je předsedou ZYQ ČR. Pořádá vlastní kurzy ZY Qigong a spolupracuje s klinikou čínské medicíny Inspirita.

I. stupeň oprávněn vyučovat od roku 2007

II. stupeň oprávněn vyučovat od roku 2009

III. stupeň oprávněn vyučovat od roku 2012 Certificate Petr III..png (7,6 MB)

Web: www.zy-qigong.cz

Mail: zy-qigong@email.cz

Tel.: +420 728 694 999

 

Monika Kunovská

Instruktorka 1. stupně ZY Qigong z Prahy. Absolventka kurzů I.-IV. stupně ZY Qigong a kurzů Image Medicine. Absolvovala několik retreatů s Mistrem Xu Mingtang a Tamarou Martynovovou. Díky pravidelnému cvičení přešla v r. 2015 na pránickou stravu. Práci s energií využívá i při osobních konzultacích s klienty. Více na www.pranickastrava.cz.

 

Iveta Obdržálková

ZY Qigong se věnuje od roku 2005, opakovaně absolvovala všechny čtyři stupně ZY Qigong a kurzy Image Medicine. Pravidelně se účastní akcí s Mistrem Xu Mingtang.

Tel. +421 948 488 872  

Nataliia Vorobey

Instruktorka prního stupně ZY Qigong žijící v Praze. Vyučuje v angličtině a ruštině.

Tel.: +420773455887

Mail: nataliia.sparrow@gmail.com

 

Milan Hrazdíra

Meditačnímu cvičení se věnuje od roku 1998, cestoval po Indii v letech  2007, 2009, 2010, 2011, cvičení ZY QIGONG se věnuje od roku 2009.

ZY Qigong CV:
1. stupeň 3/2009
2. stupeň 9/2009
3. stupeň 7/2010
4. stupeň 9/2012
 
Od  2/2013 je oprávněn vyučovat 1. stupeň ZY QIGONG.

Web: https://www.utisse.cz/

Mail: Hrazdira.M@seznam.cz