Cvičení qigong

Qigong (v české transkripci "čchi-kung") je prastaré čínské umění. Výraz qigong se nejčasteji překládá jako "práce s energií". Uvádí se, že qigong byl v různých podobách praktikován už před pěti, či dokonce sedmi tisíci lety. Jedná se cvičení, které slouží k celkovému, harmonickému rozvoji člověka, tedy rozvoje těla, energie i ducha. Existuje více druhů a pojetí qigongu - qigong sloužící k zachování zdraví, či léčení nemocí, qigong využívaný v bojových uměních, qigong sloužící k získání dlouhověkosti, moudrosti, či osvícení. O účincích cvičení qigong se můžete dozvědět více i v odbornýcch textech, viz anotace prim. MUDr. K. Nešpora: Anotace qigong.pdf (160,2 kB)

 

Zhong yuan qigong (ZY Qigong)

Zhong yuan qigong (v české transkripci "Čung-jüan čchi-kung") patří mezi nejstarší školy qigongu a jedná se o velmi komplexní systém cviků i filozofie. Qigong vyučovaný ve škole Zhong yuan qigong patří mezi tzv. vnitřní styly. Esencí cviků tedy není jen provádění určitých vnějších pohybů, ale především vnitřní práce, tedy vědomá práce s energií a s myslí. Mnoho pokročilých cviků školy Zhong yuan qigong je proto prováděno zcela bez vnějšího pohybu, což se nezasvěcenému západnímu člověku může zdát zvláštní, ale právě tyto cviky patří mezi nejúčinnější a nejcennější. Z mnoha důvodů byly do relativně nedávné doby tyto a podobné cviky zcela nebo zčásti utajované. Mistr Xu Mingtang, hlavní představitel školy, stručně shrnul "co je to Zhong yuan qigong" takto: "Zhong yuan qigong je jednoduchá věda o životě...".