Petr Kochlík, předseda ZYQ ČR, prezentoval své zkušenosti instruktora se zlepšením zdravotního stavu srdce pomocí práce s jednoduchými obrazy mysli.

Petr Kochlík, předseda ZYQ ČR, prezentoval své zkušenosti instruktora se zlepšením zdravotního stavu srdce pomocí práce s jednoduchými obrazy mysli.